Diksiyon, Etkili Hitabet Ve Hikâyeleme Teknikleri, Akıcı Konuşma Teknikleri

Diksiyon, Etkili Hitabet Ve Hikâyeleme Teknikleri, Akıcı Konuşma Teknikleri

Önce kendini bil! Sonra dilini doğru kullan. Böylece kendini doğru anlat!

“Diksiyon, Etkili Hitabet Ve Hikâyeleme Teknikleri, Akıcı Konuşma Teknikleri” eğitimindeki en önemli amaç günlük yaşantıda anlatılan her şeyin aslında bir “anlatma eylemi” olduğunu keşfettirmektir. Bir anlatıcı olarak, kendi perspektifinin farkına varılmasını ve keşfedilmesini sağlamaktadır.”Diksiyon, Etkili Hitabet Ve Hikâyeleme Teknikleri, Akıcı Konuşma Teknikleri”; kelimelerin kendilerini ifade edebilmesini, anlatıcının dinleyici ile olan bağının kurulmasını; kısa, öz, yalın ve akıcı bir anlatımla; anlatmak istediklerini doğru bir şekilde sunabilmeyi hedeflemektedir. Türkçe yazıldığı gibi okunan bir dil değildir. Türkçe’nin okuma kurallarının öğretilmesini ve yapılan yanlışlara farkındalık oluşturulmasını amaçlamaktayız.

Amaç:
Kitle:Herkese açıktır.
Kazanımlar:Günlük yaşantıda iletişim çok önemlidir. Etkin iletişim kurabilmek hem zamanda kazanca hem de kişisel farkındalığı ortaya koymaktadır. Ne yazık ki, günlük yaşantımızda, Türkçe’yi yazıldığı gibi okuyor ya da birçok yerde yanlış vurgular yapıyoruz. Bu hatalar yüzünden hem karşı tarafa kendimizi, işimizi, meramımızı doğru anlatamıyor; hem de fuzuli zaman kaybediyoruz. Dilimizin olanaklarının farkına varıp, kendimizi doğru ifade edebilmek için önce kendimizin farkına varmamız gerekmektedir. Sesimize, nefesimize, bedenimize yapacağımız bu yolculukta önce kendi hikâyemizi keşfedeceğiz. Eminim herkesin muhakkak anlatmak için can attığı bir hikâyesi vardır.
İçerik:• Diksiyon Kuralları
• Ses,
Nefes,
Artikülasyon,
• Türkçe’deki Harfler,
• Okuma Kuralları,
• Vurgu, Tonlama,
Etkili Hitabet Teknikleri,
• Etkili Sunum Teknikleri,
• Hikayeleme Teknikleri,
• Beden Dili,
Akıcı Konuşma Teknikleri.

Bir yanıt yazın